COVID-19 vraagt creatieve oplossingen van contentmarketing- en productiebureaus om werkzaamheden alsnog doorgang te laten vinden. Oplossingen die óók na deze crisis toepasbaar zijn. Zoals een livestream van een opname. In gesprek met Rogier van der Vaart, Head of Production bij YUNE.

Van volle productiedagen naar een volledig nieuwe manier van werken. Ook voor ons zorgt COVID-19 voor een heleboel uitdagingen. Uitdagingen die zich vooral openbaren in de manier hoe we producties aanvliegen. Niet langer is het bijvoorbeeld mogelijk shoots door te laten gaan en/of te continueren op de manier hoe wij dit hebben bedacht. Aan Rogier van der Vaart, Head of Production van YUNE, de taak om te zoeken naar oplossingen.

Hoe zagen jouw werkzaamheden eruit voor COVID-19?
“Ons team, bestaande uit eigen medewerkers en een heleboel freelancers, vullen normaliter hun dagen met diverse producties. Producties draaien is ons werk. We creëren dag in dag uit, we zijn ‘makers’. Ons bloed stroomt sneller als we op de set staan met cast & crew. De dynamiek, van op- en afbouw en alles daartussenin, laat zien wie we zijn en geeft ons de kans te laten zien waar we goed in zijn. Videoproductie is bloed, zweet en tranen zeggen wij altijd.”

En dan kan ineens niks meer.
“Daar leek het wel op. Een rode streep door onze agenda’s. Alles wat we met ziel en zaligheid hebben bedacht, blijft op de tekentafel liggen.”

Hoe lang duurt dit gevoel?
“Niet lang. Als creatief bureau is het ook onze taak om in tijden als deze met oplossingen te komen. Een collega gaf terecht aan: ‘Als de publieke en commerciële omroepen doordraaien, dan kunnen wij dat toch ook?’. Goed punt. Uiteindelijk is het onze taak om onze klanten te helpen met sterke communicatie. En als dat een video moet of kan zijn, dan is het vooral een opdracht aan ons dit mogelijk te maken.”

Kan dat wel nu, doordraaien?
“Wat COVID-19 mijns inziens vooral vraagt, is een directe en duidelijke herijking van onze manier van werken.” Produceren is altijd al flink aanpoten in een fijne dynamische werkomgeving. Met de huidige omstandigheden is het zaak om ook in een normaal al hectische omgeving, de rust te bewaren en protocollen te streng te volgen.

Maar dan heb je nog niet het vertrouwen van klanten gewonnen.
“Dat klopt. Maar gelukkig zijn er klanten die net als wij durven, die het belang van goede en relevante communicatie in tijden als deze onderschrijven en de angst niet laten regeren. Producties vragen een andere aanvliegroute. Een waarbij heldere regels en voorschriften leidend zijn.” 

Wat zijn die regels?
“We hebben een duidelijke checklist opgesteld met een aantal voorwaarden waaronder we producties doorgang kunnen laten vinden. Zo starten we elke draaidag met een kick-off waarin regels en restricties worden doorgenomen. Daarnaast introduceren we een opnameleider en twee assistenten die zich continue bezighouden met hygiëne en RIVM-regelgeving met betrekking tot COVID-19.”

Dat klinkt toch als een flink aantal mensen op set.
“Ook daar is over nagedacht. Los van een beperkt aantal crewleden, met afstand tussen personen, kijken we vanaf een afstand mee. Voor elk departement hebben wij gepaste instructies opgesteld. Zo doet de cast bijvoorbeeld hun eigen make-up door middel van een live-instructievideo van de visagiste.”

En de hygiëne op set zelf?
“Die is essentieel. Alle faciliteiten worden minimaal 3 keer per opnamedag gereinigd. Er zijn extra productieassistenten aanwezig om dit te verzorgen. Sanitair wordt na elk gebruik gereinigd, iedereen draagt handschoenen, er zijn voldoende desinfecterende middelen aanwezig en de lunch is per portie verpakt.”

En de klant?
“Voor onze klanten stellen wij een non-stop livestream van de set beschikbaar. Daarin is er constant contact tussen beide partijen en kunnen vragen en/of opmerkingen die in de commentsectie worden achtergelaten, direct door de producer worden opgepikt en doorgevoerd.”

COVID-19 biedt dus eigenlijk kansen.
“Nou, zonder COVID-19 hadden we deze mogelijkheid wellicht niet of minder snel overwogen. Terwijl het bij uitstek een oplossing is waarmee je drukke klanten ontzorgt en stakeholders toch de mogelijkheid geeft bij producties ‘aanwezig te zijn’.”

Wat is de belangrijkste les die YUNE trekt uit deze crisis?
“COVID-19 laat ons als bureau vooral zien dat elke crisis ook vooruitgang kent en workflows herdefinieert. Tijd en ruimte om te kijken naar processen, naar hoe we klanten kunnen enthousiasmeren en producten en diensten blijven ontwikkelen die voor de komende jaren relevant blijven. Het is fijn om er positief in te staan. Ik zie het als een mogelijkheid om even een stapje terug te doen, de rust te pakken en jezelf opnieuw uit te vinden.”

About Thijs Jaski